English VersionHrvatska Verzija

Poziv na obuku za otkrivanje i uništavanje NUS-a, 1. stupanj

on 17 Kolovoz 2015

HCR-CTRO d.o.o. započinje s novim ciklusom obuke polaznika za osposobljavanje za rad s neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS-om) I-III+ stupnja.

Prijave za 1. stupanj obuke (početak planiran za 16. studenog 2015.) su u tijeku, i možete se prijaviti do 12. studenog 2015.

Uvjeti upisa:

Za upis u program usavršavanja na poslovima otkrivanja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) potrebno je zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

a) završena temeljna obuka pirotehničara ili

b) pripadnici inženjerskih postrojbi Ministarstva obrane te protueksplozijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova koji se najmanje 3 godine bave poslovima otkrivanja NUS-a ili

c) pripadnici civilne zaštite koji najmanje 3 godine rade na poslovima otkrivanja i zbrinjavanja NUS-a

Za prijavljene kandidate viših stupnjeva koji nisu završili prethodni stupanj obuke, a u cilju utvrđivanja njihovih znanja i sposobnosti odnosno spremnosti za pohađanje obuke višeg stupnja, pri HCR-CTRO-u će prije početka obuke biti organiziran prijemni ispit.

Cijena obuke odrediti će se ovisno o broju polaznika, o čemu će te biti obaviješteni

 

Po ispunjavanju prijavnice (potvrde o sudjelovanju) kandidatima će se dostaviti račun, a sredstva trebaju biti uplaćena na račun HCR-CTRO-a prije početka obuke.

Polaznicima koji zbog različitih okolnosti ne budu mogu polaziti cjelokupni tečaj obuke omogućuje se polaganje završnog ispita. Pojedinačno polaganje završnog ispita bez prethodnog tečaja iznosi 5.000,00kn, a uključuje prezentacije predavača te ispitna pitanja.

Cijena za polaganje ispita više kandidata odrediti će se ovisno o broju prijavljenih.

Teorijski dio nastave provodit će se u Zagrebu u suvremeno opremeljenoj učionici, a za svaki će nastavni sat biti osigurana potrebna količina kvalitetnih očiglednih nastavnih sredstava i pomagala.

Praktični dio obuke odvijat će se na testnom poligonu Cerovac kraj Karlovca koji udovoljava svim didaktičkim, sigurnosnim i inim standardima za provođenje praktičnog dijela obuke, te na odabranom radilištu razminiranja.

Plan nastave:

Ukupan broj sati 112: teorijski dio (60), praktični dio (52), te ispit (4) i uvodni i završni dio (2)

Nastavni sat traje 45 minuta i izvodi se i subotama i nedjeljama. Maksimalno dnevno opterećenje je 8 sati.

Obuka će biti organizirana za skupinu od najmanje 10 polaznika. Nastavna skupina ima optimalno 15, a najviše 20 kandidata.

Na kraju obuke, polaznici polažu ispit. Svim polaznicima koji ispit polože izdaje se certifikat o završetku odgovarajućeg stupnja obuke i položenom ispitu, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ovaj edukacijski projekt je prilagođen Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS 09.30) te smjernicama Europskog odbora za normizaciju (CEN - CWA 15464/1-5).

Za više informacije o uvjetima upisa i obuci za rad s NUS-om, molimo posjetite našu web stranicu www.ctro.hr te izaberite polje Obuka i organizacija seminara na našem web izborniku.

Obuka za II. stupanj NUS-a je planirana za mjesec siječanj 2016.godine. Preduvjet za pohađanje obuke II. stupnja je položen prvi stupanj rada s NUS-om.

Obuka za III. stupanj NUS-a je planirana za mjesec ožujak 2016.godine. Preduvjet za pohađanje obuke III. stupnja je položen drugi stupanj rada s NUS-om.