English VersionHrvatska Verzija

Obuka za otkrivanje i uništavanje NUS-a

HCR-CTRO provodi obuku za EOD 1-3+ stupnja. Obuka se organizira kad se prijavi dovoljno kandidata za pojedini stupanj (desetak)

Uvjeti upisa:

Za upis u program usavršavanja na poslovima otkrivanja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) 1. stupanj potrebno je zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

  1. završena temeljna obuka pirotehničara ili
  2. pripadnici inženjerskih postrojbi Ministarstva obrane te protueksplozijskog odjela Ministarstva unutarnjih poslova koji se najmanje 3 godine bave poslovima otkrivanja NUS-a ili
  3. pripadnici civilne zaštite koji najmanje 3 godine rade na poslovima otkrivanja i zbrinjavanja NUS-a

Cijena obuke odredit će se ovisno o broju polaznika.

Svi potencijalni kandidati za tečaj 2. stupnja moraju imati položen 1. stupanj, bilo da su ga već prije položili, ili to mogu učiniti navedenog datuma, polaganjem ispita pred komisijom. Svim kandidatima nakon položenog ispita izdaje se certifikat o završetku odgovarajućeg stupnja obuke ili položenom ispitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Uvjet za treći stupanj je položen 2. stupanj, a uvjet za stupanj 3+ jest položen treći stupanj. Za upis u stupnjeve 3 i 3+ nije moguće prethodno izaći na ispit znanja nižeg stupnja bez pohađanja tečaja.