English VersionHrvatska Verzija

Obuka i edukacijski projekti

Na području obuke HCR-CTRO d.o.o. sustavno provodi niz edukacijskih projekata kojima je cilj obrazovati kadrove ovlaštenih pravnih osoba u protuminskom djelovanju iz domaćeg i međunarodnog okruženja, kao i kadrove nacionalnih centara za razminiranje te ostale zainteresirane sudionike u protuminskom djelovanju.

Projektima osiguravamo visoku stručnu, teorijsku i naročito praktičnu razinu osposobljenosti sudionika u protuminskom djelovanju kao i sigurnost pri obavljanju poslova te ukupnu kvalitetu rada podižemo na znatno višu razinu.

Edukacijski projekti:

1. Obuka za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS):

Odnosi se na sustav kontinuiranog, modularnog osposobljavanja djelatnika na poslovima otkrivanja, uklanjanja i uništavanja NUS-a, koji predviđa četiri razine stručne osposobljenosti za rad i djelovanje na ovom području (stupnjevi I-III+). Obuka je na svim stupnjevima u potpunosti prilagođena međunarodnim standardima i protokolima protuminskog djelovanja (IMAS 09.30 i Protokol ispitivanja i evaluacije 09.30) pa se postiže jednoobraznost izvođenja radova na uklanjanju NUS-a i osigurava visoka razina osposobljenosti polaznika obuke ovisno o stupnju osposobljavanja.

2. Uz obuku za NUS, Centar organizira i provodi obuku za:

- voditelje radilišta
- voditelje skupina
- djelatnike koji rade na izradi projekata razminiranja
- djelatnike koji rade na poslovima nadzora kvalitete

Ovisno o potrebama naručitelja obuke moguće je organizirati i provesti i druge posebne planove i programe obuke, u ovisnosti od specijalističkih zahtjeva naručitelja.