English VersionHrvatska Verzija

Misija

Hrvatski Centar za razminiranje (HCR) je uspostavom sustava protuminskog djelovanja u RH stvorio uvjete da se istodobno s organizacijom i provedbom poslova razminiranja angažira i na istraživanju, razvoju i usavršavanju tehnike, tehnologije i metoda protuminskog djelovanja, ispitivanju strojeva, ispitivanju vodiča i pasa, ispitivanju i operativnoj evaluaciji suvremenih tehnologija, edukaciji te pružanju stručne pomoći zemljama u Regiji i šire. Sukladno potrebama i opsegu ovih djelatnosti koje su u stalnom porastu i zahtjevaju sve veću organizacijsku i inu potporu, Hrvatski centar za razminiranje osnovao je:

Hrvatski Centar za razminiranje-Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (HCR-CTRO d.o.o.).

HCR-CTRO d.o.o. osnovan je 2003. godine s ciljem da kroz svoje djelatnosti potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i NUS-a, te da sustavno vrši ispitivanja, istraživanja i razvoj protuminskog djelovanja za potrebe ukupne protuminske zajednice.

HCR-CTRO d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Hrvatski Centar za razminiranje. Društvo zastupa i njime upravlja direktor. Direktoru u upravljanju društvom pomažu svi zaposlenici, te menadžer kvalitete.


HCR-CTRO d.o.o. osnovan je kao prva institucija koja se bavi ispitivanjem, istraživanjem, razvojem i obukom u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Želimo okupiti najkvalitetnije kadrove iz područja protuminskog djelovanja i Centru osigurati vodeće mjesto u navedenoj djelatnost, prvenstveno na području jugoistočne Europe. Svjesni objektivnih mogućnosti, djelatnost ćemo prvenstveno usredotočiti na programe ispitivanja strojeva za razminiranje, ispitivanja vodiča i pasa za razminiranje, ispitivanja metaldetektora, te na programe koji se odnose na druge zemlje zagađene minama u smislu pružanja pomoći kod organizacije i upravljanja poslovima razminiranja (kvaliteta upravljanja sustavom). Know-how kojim Centar raspolaže upotrijebiti ćemo i na drugim područjima, posebno u području obuke.

Trgovački sud u Zagrebu, MBS:120000894. MB: 01761609, OIB:08884831822. Član uprave: Katarina Markt .Temeljni kap. 92.800,00kn.
Račun se vodi kod Zagrebačke banke u Zagrebu, SWIFT: ZABAHR2X; IBAN:HR3023600001101686642