English VersionHrvatska Verzija

Znanstveno vijeće

Hrvatski znanstvenici počeli su se baviti problemima vezanim za mine već tijekom Domovinskog rata. Sredinom 1994. godine potaknuli su raspravu o problemu protupješačkih mina (V.Knapp, zajedno s M. Kaplanom) u Međunarodnom pagvaškom pokretu na Konferenciji u Kolymbariju u Grčkoj, upozoravajući i na zloupotrebe mina u agresiji na Hrvatsku. I u našoj su se zemlji znanstvenici vodećih znanstvenih institucija, kao što su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut Ruđer Bošković i nekoliko fakulteta, uključili u rad na ovom problemu, najprije u sklopu HAZU-a. Kao član suradnik HAZU prof. V.Knapp pozvao je na suradnju nekoliko članova HAZU koji su po svojoj znanstvenoj aktivnosti bili bliski nekim metodama detekcije mina u razvoju, kao i neke znanstvenike izvan Akademije. Odaziv je bio izuzetno ohrabrujući, iako nikakva financijska ili materijalna sredstva tada nisu bila na raspolaganju ni na vidiku. Uz podršku predsjednika Akademije Ivana Supeka kao i tajnika njezinog Odbora za međunarodne odnose, krajem 1996. godine došlo je do prvog organizacijskog objedinjavanja u obliku Posebne radne grupe pri Odboru za međunarodne odnose HAZU. U toj fazi grupa je uspostavljala međunarodne kontakte s institucijama koje su radile na razvoju novih metoda otkrivanja mina. Tako je u svibnju 1997. godine u HAZU-u održano Savjetovanje o ulozi znanosti u razvoju djelotvornih metoda detekcije i uklanjanja mina
Članovi Posebne radne grupe izlagali su znanstveni status i potencijal pojedinih metoda za uklanjanje mina. Zaključci Savjetovanja sadržavali su konkretne prijedloge aktivnosti koje bi trebala poduzeti HAZU kroz projekte, znanstvene kontakte i poticaje.

U tom periodu članovi grupe ostvarili su prvi uvid u bazu podataka o miniranosti koje je prikupio UN-ov centar za protuminsko djelovanje u Hrvatskoj (UN MAC Croatia).
Ubrzo nakon Savjetovanja u HAZU pojavile su se nove organizacijske mogućnosti za doprinos znanstvenika uklanjanju mina. Nakon što je u ožujku 1998. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovan Hrvatski centar za razminiranje (HCR), već je u travnju Posebna radna grupa za razminiranje HAZU ponudila suradnju. Sastanak Posebne radne grupe i uprave HCR-a održan 7. svibnja 1998. rezultirao je prerastanjem Posebne radne grupe pri HAZU-u u
Znanstveno vijeće Hrvatskog centra za razminiranje. Vijeće je konstituirano prvom sjednicom 10. rujna 1998. Sljedećih godina razvila se obostrano izuzetno korisna suradnja znanstvenika i nove državne organizacije odgovorne za razminiranje.

Nakon više godina djelovanja u okviru HCR-a, u 2004. iz Hrvatskog centra za razminiranje izdvojen je dio kojemu je zadatak testiranje i razvoj novih metoda, te obuka, Hrvatski centar za razminiranje - Centar za testiranje, razvoj i obuku (HCR-CTRO), a Znanstveno vijeće pridruženo tom centru.
Tako se rad hrvatskih znanstvenika na problemima razminiranja formalno-organizacijski može podijeliti u tri perioda, najprije na rad u okviru HAZU, do 1998. godine, zatim od 1998. do 2004. godine u HCR-u, a od 2004. godine u HCR-CTRO-u.

Prvi predsjednik Znanstvenog vijeća bio je prof.dr.sc V. Knapp (1998.-2001.), a sljedeći predsjednici bili su prof.dr.sc. M. Bajić (2001.-2003.), prof.dr.sc. N. Perić (2003.-2004.), dr.sc. D. Mikulić (2004.-2005.), prof.dr.sc. H. Gold (2005.-2006.), prof.dr.sc. N. Kezić (2006.-2016.) te prof.dr.sc. Zvonko Orehovac (2016.-)

Članovi Znanstvenog vijeća razmatraju niz novih metoda razminiranja, ali i rade na unapređenju postojećih, kao što su detektori metala, psi tragači i mehaničko razminiranje. Inicirali su niz međunarodnih istraživačko-razvojnih projekata ispitivanja novih metoda.

Tijekom svojeg rada Znanstveno vijeće kooptiralo je nove članove koji su željeli pridonositi rješavanju problema razminiranja i posjedovali relevantno znanje. Pri tom je doktorat znanosti bio preduvjet. Članovima nisu mogle postati osobe s poslovnim interesima u razminiranju.


Referenca
Povodom prvih 10 godina rada Znanstvenog Vijeća objavljena je publikacija u kojoj su prikazane  aktivnosti  članova Vijeća u tom razdoblju.  Članovi Vijeća su pokretali i sudjelovali u nizu domaćih i međunarodnih projekata i istraživanja novih metoda razminiranja i dali značajne doprinose u pojedinim smjerovima. Svojim su djelovanjem dali i bitan doprinos međunarodnom ugledu protuminskog djelovanja u Hrvatskoj, organiziranog kroz HCR i HCR-CTRO:
• 10 GODINA RADA HRVATSKIH ZNANSTVENIKA NA PROBLEMIMA RAZMINIRANJA; izdavač  Hrvatski centar za razminiranje  i  Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., urednik V.Knapp, 2008. (https://www.ctro.hr/hr/publikacije)