English VersionHrvatska Verzija

Upute za certifikaciju

 Ad 1.

Naručitelj postupka certifikacije je dužan dostaviti HCR-CTRO-u opremu/proizvod na mjesto i u vrijeme koje odredi HCR-CTRO. Potrebnu dokumentaciju naručitelj treba dostaviti najkasnije četrnaest (14) dana prije isteka valjanosti certifikata ili traženog datuma.

Zahtjev za certifikaciju, kao i kompletna propisana dokumentacija se dostavlja na hrvatskom jeziku.

 

  1. Certifikacija strojeva za pripremu površine

Certifikacija novog stroja za pripremu površine

Za provedbu postupka certificiranja uz "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200). i „Izjavu o upotrebi“ (Q-Izjava-7200) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju ako se radi o certificiranju prvi put-novi model:

  -          tehničke podatke o stroju za pripremu površine (naziv, tip, tehnički opis stroja i kvaliteta obrade tla)

 -          tehničke podatke o ugrađenim materijalima kojim je oklopljena i ostakljena kabina vozila, te zaštićeni vitalni dijelovi stroja (certifikati materijala), (izdaje akreditirani laboratoriji/centar),

 -          certifikat ili potvrdu o ispitivanju buke u kabini (izdaje akreditirani laboratoriji/centar),

 -          certifikat ili izvješće o ukupnoj razini udarnog ubrzanja na sjedalu rukovatelja stroja za razminiranje nastala kao posljedica detonacije protuoklopne mine (izdaje akreditirani laboratorij/centar),

 -          dokumentacija razvojnog i poligonskog ispitivanja (ako postoji),

 -          dokumentacija o dosadašnjem radu stroja izvan RH (ako postoji),

 -          upute za uporabu (Standardni operativni postupci)

 -          imenovanje predstavnika Naručitelja koji će prisustvovati postupku certifikacije.

U prilogu zahtjeva prilažu se i svi certifikati o provjeri kvalitete stroja izdani od ovlaštenih institucija.

 

Certifikacija – provjera značajki strojeva za pripremu površine

Za provedbu postupka certificiranja- provjera značajki strojeva za pripremu površine potrebno je dostaviti "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200). i „Izjavu o upotrebi” (Q-Izjava-7200). Zahtjev može dostaviti samo vlasnik stroja.

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za strojeve primjenjivati će se u situacijama kada je nemoguće obaviti godišnju provjeru strojeva za pripremu površine zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju provođenje postupka certifikacije.

Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremenski period od max.  3 mjeseca., uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S), a koja je potpisana i ovjerena od strane vlasnika stroja.

 

  1. Certifikacija pasa za razminiranje

Certifikacija prvi put

  Za provedbu postupka certificiranja uz "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200), Zahtjev za certifikaciju pasa (Q-Zahtjev-7200-Pas) i „Izjavu o upotrebi” (Q-Izjava-7200) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen Obrazac Upitnik o vodiču i psu (Q-Ob-UVP-1).

Certifikacija – produženje certifikata

 Za provedbu postupka certificiranja uz "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200) i „Izjavu o upotrebi” (Q-Izjava-7200) potrebno je dostaviti i popunjen Zahtjev za certifikaciju pasa (Q-Zahtjev-7200-Pas).

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za pse koji se koriste u protuminskom djelovanju primjenjivati će se u situacijama kada je nemoguće obaviti godišnju provjeru pasa zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu. Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremenski period od max.  3 mjeseca., uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas) a koja je potpisana i ovjerena od strane tvrtke koja prijavljuje certificiranje psa.

 

  1. Certifikacija metaldetektora

 Za provedbu postupka certificiranja potrebno je dostaviti "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200), „Zahtjev za certifikaciju metaldetektora“(Q-Zahtjev-7200-MD) i „Izjavu o upotrebi” (Q-Izjava-7200).

 

  1. Certifikacija ručnih pipalica

 Za provedbu postupka certificiranja potrebno je uz "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200), „Zahtjev za certifikaciju pipalice“ (Q-Zahtjev-7200-Pi)  i „Izjavu o upotrebi” (Q-Izjava-7200) dostaviti i sljedeće podatke ako se radi o prvoj certifikaciji:

 -          dužina šipke s oštrim šiljkom ________mm

 –         debljina šipke s oštrim šiljkom (promjer)________mm

 –         dužina drške (rukohvata)_____________mm

 –         dužina jednog nastavka:_______________,mm

 -          vanjski promjer nastavka: _____________mm

 -          ukupna masa ručne sklopive pipalice (šiljak +nastavak +drška) __________grama

 U priloženoj dokumentaciji proizvođač ručne pipalice i/ili korisnik pipalice na poslovima protuminskog djelovanja (pravna osoba ili fizička osoba s ovlastima) mora osigurati podatke o upotrijebljenim materijalima i certifikate za iste.

 

  1. Certifikacija zaštitne opreme

  Osnovna zaštitna oprema koja se koristi na poslovima protuminskog djelovanja sastoji se od zaštitne kacige s vizirom i balističkog prsluka.

 Za provedbu postupka certificiranja potrebno je uz "Zahtjev za izdavanje certifikata" (Q-Zahtjev-7200) i „Izjavu o upotrebi” (Q-Izjava-7200), dostaviti i „Zahtjev za certifikaciju zaštitne opreme“ (Q-Zahtjev-7200-ZO).

Prilikom prvog certificiranja, proizvođač zaštitne opreme i/ili korisnik zaštitne opreme na poslovima protuminskog djelovanja (pravna osoba ili fizička osoba s ovlastima) mora dostaviti podatke o upotrebljenim materijalima i certifikate za iste, odnosno priložiti Izvješće o testiranju koje izdaje akreditirani laboratoriji/instituti/centri, te izjavu o reatestiranju ukoliko je istekao rok upotrebljivosti zaštitne opreme.

  Ad.2. i Ad.3

 Tijekom postupka certifikacije vode se zapisi o izvršenim provjerama i izrađuje se Izvještaj kao završni dokument voditelja.

  Ad.4.

 Ako je postupak certifikacije završio pozitivno i ako postoji sva zahtijevana dokumentacija, izdaje se Certifikat kao završni dokument od HCR-CTRO-a za provedeni postupak certificiranja opreme/proizvoda.

 U suprotnom izdaje se Izvještaj o nesukladnosti za dotičnu opremu.

 Referentni dokumenti

 HRN EN ISO/IEC 17065:2013,                          

 IMAS standardi,

 Zakonski propisi RH