English VersionHrvatska Verzija

Zone Depollution System (SDZ)

Proizvođač: CEFA, Francuska

težina – 10.7 tona
radni alat – freza
snaga motora – 250 KS
upravljanje - daljinsko
kretanje - gusjenice


Rezultati ispitivanja sa 450 protupješačkih mina (srpanj i listopad 2017.):
ZEMLJA
Prosječna dubina – 26,56 cm
Mogući kapacitet : 544 m2/h

PIJESAK
Prosječna dubina – 27,65 cm
Mogući kapacitet - 581 m2/h

ŠLJUNAK
Prosječna dubina – 26,06 cm
Mogući kapacitet - 564 m2/h

Stroj u potpunosti neutralizira protupješačke mine na koje je testiran, aktiviranjem ili razbijanjem.

  • SDZ01
  • SDZ02
  • SDZ03
  • SDZ04