English VersionHrvatska Verzija

Ispitivanje i certificiranje

Sukladno članku 86. Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15), "(1) Na poslovima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i/ili razminiranja ovlaštene pravne osobe, obrtnici i HCR dužni su koristiti samo opremu i sredstva za koje je izdana ocjena o sukladnosti u skladu s propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti".

HCR-CTRO d.o.o. jedina je tvrtka u Republici Hrvatskoj akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije za provedbu certifikacije strojeva za razminiranje, detektora metala, pasa za detekciju mina, osobne zaštitne opreme i pipalica.

Sva nova oprema prije uvođenja u kapacitete tvrtki za razminiranje mora se certificirati, a certifikat vrijedi godinu dana, nakon čega je potrebno ponoviti ispitivanje opreme i certifikaciju.

Naši certifikati priznati su širom svijeta, a certifikaciju obavljamo u Republici Hrvatskoj ili u zemlji naručitelja.

Potvrda o akreditaciji - preuzimanje